אירוס 1:  שטח מגרש: 500 מ"ר  |  שטח בנוי:   260 מ"ר  |  שלב: סיום בניה 2012