אירוס 3:  שטח מגרש 500 מ"ר | שטח בנוי: 420 מ"ר | שלב: ביצוע