אירוס 4:  שטח מגרש: 500 מ"ר | שטח בנוי: 350 מ"ר | שלב: סיום בניה 2013