צופים רחובות, ציבורי: שטח מגרש: 1500 מ"ר | שטח בנוי: 1000 מ"ר | שלב: סיום בניה 2007