אירוס 2:  שטח מגרש: 500 מ"ר | שטח בנוי: 340 מ"ר |שלב: סיום בניה 2014